Seton Hall University

Kevin Sponzo, Sr. Assoc. AD

400 South Orange Avenue

South Orange, NJ 07079

(973) 275.2949

kevin.sponzo@shu.edu

One system: wheeled